Prima Header

1040 uur is prima!

Loading ... Loading ...

Laatste reactiesAgenda


Lespakketten


Veilig de wereld in

Wereldoriëntatie

Geïntegreerde methode wereldverkenning voor groep 3. In de methode komen de kerndoelen voor de leerstofgebieden 'mens en samenleving', 'natuur en techniek', 'ruimte' en 'tijd' aan bod. De methode sluit inhoudelijk en organisatorisch aan bij 'Veilig leren lezen'. De leerstof is verdeeld over twaalf thema's (de twaalf kernen van Veilig leren lezen). Per thema is er, als startactiviteit, één hoek (waarbij kinderen om de beurt in twee- of drietallen aan een opdracht werken) en twee lessen voor de hele groep. Elke les duurt een half uur tot 45 minuten.

Bezoek de website van Veilig de wereld in!

Stuur mij meer informatie over dit lespakket