Prima Header

1040 uur is prima!

Loading ... Loading ...

Laatste reactiesAgenda


Lespakketten


Pluspunt

Rekenen

Rekenmethode voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Er is zowel aandacht voor het verwerven van inzicht als voor het oefenen van vaardigheden. Met het kleuterpakket maken de leerlingen in groep 1 en 2 spelenderwijs kennis met rekenen. De lesstof is stapsgewijs verdeeld over de groepen. Elk jaar bestaat uit twaalf blokken van drie weken, uitgaande van vijf lesuren per week. Van deze vijf uren zijn er twee leerkrachtgebonden lessen en drie lessen zelfstandig werken. Ieder blok beslaat vijftien lessen, die dezelfde opbouw kennen: - les 1 t/m 11 instructie, oefenen en herhalen; - les 12 toets; - les 13 t/m 15 remediëren, herhalen en verrijken. Er kan zowel met behulp van papier als digitaal geïnstrueerd en geoefend worden. De oefensoftware bevat voor elk blok oefenmateriaal. De toetssoftware bevat dezelfde toetsen als het toetsboek, aangevuld met een schaduwtoets. Voor het digibord zijn digibordboeken en digibordlessen beschikbaar. Via de methodesite zijn gratis digitale registratieformulieren te downloaden om de vorderingen van de leerlingen bij te houden. Pluspunt differentieert op drie niveaus: minimum, basis en plus. Dit gebeurt ondermeer door preteaching per blok, verlengde instructie, in moeilijkheidsgraad oplopende opgaven, plusopgaven, een extra werkboek 'Pluspunters' voor snelle leerlingen en een minimum- en compactingprogramma. In groep 6, 7 en 8 zijn er werkboekjes op drie niveaus. Daarnaast is er in groep 7 en 8 instructie op twee niveaus, een instructie op fundamenteel niveau voor alle leerlingen en een aansluitende instructie op streefniveau voor de gemiddelde en sterke leerlingen. Ook zijn er in die groepen toetsen op twee niveaus. De materialen voor groep 6, 7 en 8 zijn in schooljaar 2010-2011 beschikbaar.

Bezoek de website van Pluspunt!

Stuur mij meer informatie over dit lespakket