Prima Header

1040 uur is prima!

Loading ... Loading ...

Laatste reactiesAgenda


Lespakketten


Lesbrief 'De Maan'

Natuur- en scheikunde

Het NOVA Informatie Centrum heeft samen met Salvo een lesbrief over de maan gemaakt. Deze lesbrief is geschikt voor de onderbouw HAVO/VWO en is gratis beschikbaar.

Salvo staat voor Samenhangend Leren in het Voortgezet Onderwijs en heeft als doel om meer samenhangend onderwijs te ontwikkelen in de bètavakken. Deze lesbrief is uitstekend te gebruiken bij de vakken aardrijkskunde en natuurkunde en is in twee à drie lessen te behandelen.

De lesbrief 'De Maan' is gratis te downloaden (pdf)

Stuur mij meer informatie over dit lespakket