Drie eenvoudige lesideeën voor dierendag

Raad het dier 

Variant 1

Maak voor dierendag een powerpointpresentatie met op elke slide een dier. Je kunt dit opdelen in thema’s zoals huisdieren, jungle, woestijn of waterdieren. Laat telkens een slide zien aan de leerlingen zonder de naam van het dier. De leerlingen kunnen raden om welk dier dit gaat. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen kun je dit moeilijker of makkelijker maken. Je kunt ook extra vragen aan het spel toevoegen zoals uit welk land komt dit dier, wat eet dit dier of hoe heet een jonkie van dit dier.     

Als de leerlingen hun antwoord hebben gegeven kun je de naam van het dier op de slide laten zien. Vertel vervolgens wat leuke weetjes over het dier dat op de slide staat.  

Variant 2

Voor deze variant heb je plastic dieren, knuffeldieren of plaatjes van dieren nodig. Laat één leerling voor de klas staan en houdt het dier boven het hoofd van de leerling. Deze mag vervolgens vragen stellen aan de medeleerlingen om erachter te komen welk dier er boven zijn of haar hoofd wordt gehouden.

Knuffeldier

Dieren memory 

Laat twee leerlingen de klas verlaten, zij spelen de dieren memory tegen elkaar. Laat de leerlingen die nog aanwezig zijn in het klaslokaal nu lootjes van dieren trekken. Er ontstaan duo’s met dezelfde dieren op het lootje. Deze duo’s bespreken welk geluid dit dier maakt en oefenen om dit geluid te maken. Elk kind heeft natuurlijk een andere interpretatie van het geluid dus het is belangrijk om deze te oefenen.   

Laat de twee leerlingen op de gang weer terugkeren in het klaslokaal. Deze kunnen nu om de beurt twee namen noemen. De leerlingen waarvan de naam wordt genoemd laten hun geluid horen. Wanneer deze geluiden overeen komen krijgt de rader een punt en wordt besproken om welk dier het gaat. Wie de meeste punten heeft wint het spel.  

dieren memory

Dierengeluid

Laat via een cd of het internet dierengeluiden horen aan de leerlingen. Op internet zijn heel veel dierengeluiden te vinden. Vraag aan de leerlingen van welk dier het geluid is dat wordt afgespeeld. Je kunt ook aan de leerlingen vragen hoe het geluid heet dat een bepaald dier maakt: Bijvoorbeeld een koe (loeien) of een varken (knorren).

Je kunt de rollen ook omdraaien. Noem een dier of het geluid dat een bepaald dier maakt en laat de leerlingen het geluid van dit dier maken.  

Loeien

DierenDiploma

Speciaal voor leerlingen van (combi) groep 5 heeft de Stichting Meer dieren meer mens een digitaal lespakket ontwikkeld waarmee kinderen van alles over huisdieren leren. De les wordt afgesloten met een officieel DierenDiploma. Klik hier voor meer informatie.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld