Belevend leren op de boerderij

Duurzaamheid op melkveebedrijven

Waar komt melk vandaan? Hoe komt melk van de koe in het pak? Hoe gaan moderne melkveebedrijven om met duurzaamheid? Met het lesprogramma Natuurlijk Zuivel! – Op de boerderij van Jet leren leerlingen uit groep 5 - 6 van alles over zuivel.

Het lespakket laat leerlingen kennismaken met de boerderij. Te veel kinderen denken nog dat melk uit de supermarkt komt en niet van een koe. Het gratis materiaal bestaat uit werkboekjes voor de leerlingen, thuisopdrachten en een kleurrijke poster van de boerderij van Jet.

Duurzaamheid op melkveebedrijven

 

Leerlingen van basisschool De Brug uit Zwijndrecht wekken met een zonnepaneel stroom op voor een waterpomp. Ze leren zo de betekenis van duurzaam ondernemen van heel dichtbij. Dit is één van de opdrachten tijdens hun bezoek aan educatieboer Melkvee- en kaasboerderij Schep in Bergambacht waar het dak van de boerderij vol ligt met zonnepanelen.  

Duurzaam ondernemen

Online vormen vlogs van boerin Jet en een interactieve klikplaat van Jets boerderij de spil van het materiaal. Jets boerderij geeft een kijkje in het leven en werken op een modern melkveebedrijf en gaat daarbij ook in op duurzaam ondernemen. Zo wordt in de lessen aandacht besteed aan het voorkomen van voedselverspilling, het duurzaam gebruik van energie op de boerderij en het welzijn van de dieren.

Leskist

Het lespakket laat zich uitstekend combineren met een boerderijbezoek. Door een kijkje te nemen op een echte boerderij gaan de lessen nog meer voor de leerlingen leven. De zuivelsector heeft hiervoor lesmateriaal ontwikkeld in de vorm van leskisten. Een leskist bevat leskaarten, materialen en een handleiding voor de educatieboer. Ook bij de boerderijlessen komt duurzaamheid aan bod in de vorm van opdrachten rond dierenwelzijn, een gezond milieu en energieopwekking.

Gezonde voeding

Het onderwijs over het thema voeding is erop gericht dat kinderen kiezen voor een gezond en duurzaam voedingspatroon. Het lesmateriaal gaat niet alleen in op de herkomst van zuivelproducten maar juist ook op gezonde voeding, het maken van verantwoorde keuzes en de rol van zuivel binnen de Schijf van Vijf. Als je op jonge leeftijd een gezond eet- en beweegpatroon ontwikkelt, heb je daar je hele leven profijt van.

 Werkboekje Op de boerderij van Jet groep 5 en 6

Aan de slag met Op de boerderij van Jet

Ga naar zuivelonline.nl/onderwijs/groep-5-6 om met Op de boerderij van Jet aan de slag te gaan. Het lesmateriaal is door de zuivelsector (ZuivelNL & NZO) ontwikkeld voor het programma Onderwijsvoorlichting over zuivel en gezond eten richting scholen. Zie voor al het gratis lesmateriaal zuivelonline.nl. ZuivelNL is ook nauw betrokken bij het Platform Boerderijeducatie Nederland. Het platform bestaat uit boerenbedrijven uit het hele land, die excursies aanbieden om kinderen met de herkomst van voedsel vertrouwd te maken. Wil je met de klas naar een educatieboerderij? Kijk op de website boerderijeducatienederland.nl en plan een bezoek.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld