150 miljoen kinderen last van geweld op school

Wereldwijd ervaren ongeveer 150 miljoen jonge mensen geweld op en rond school. Dit blijkt een nieuw rapport dat UNICEF vandaag publiceert. In Nederland heeft 43 procent van de jongeren in een periode van een jaar te maken met pesten of geweld.

Geweld op school: geweld door groepsgenoten – gemeten via het aantal kinderen meldt gepest te zijn in de afgelopen maan of betrokken te zijn geweest bij een fysieke strijd in het afgelopen jaar – blijkt een grote invloed te hebben op scholing aan jongeren over de hele wereld. Het heeft invloed op het leren en welzijn van leerlingen in zowel rijke als arme landen.

‘Onderwijs is de sleutel tot het opbouwen van vreedzame samenlevingen, en toch is, voor miljoenen kinderen over de hele wereld, de school zelf niet veilig,’ aldus Henrietta Fore, directeur van UNICEF Internationaal. ‘Elke dag worden leerlingen geconfronteerd met gevaren, waaronder vechten, de druk om zich bij bendes aan te sluiten, pesten – zowel ter plekke als online, gewelddadige discipline, seksuele intimidatie en gewapend geweld. Op de korte termijn heeft dit invloed op hun leren en op de lange termijn kan dit leiden tot depressie, angst, en zelfs zelfmoord. Geweld is een onvergetelijke les die geen kind hoeft te leren.’

De cijfers

Het rapport schetst verschillende manieren waarop studenten in en rond de klas met geweld geconfronteerd worden. De laatste beschikbare gegevens van UNICEF:

  • Wereldwijd ondervindt iets meer dan één op de drie leerlingen tussen 13 en 15 jaar pesten en ongeveer dezelfde proportie is betrokken bij fysieke gevechten;
  • 3 op de 10 studenten in Europa en Noord-Amerika geven pestende groepsgenoten de ruimte;
  • Bijna 750 miljoen schoolgaande kinderen leven in landen waar lijfstraffen op school niet verboden zijn;
  • In de afgelopen 27 jaar zijn er minstens 70 schietpartijen op scholen geweest die resulteerden in minstens één overlijden. Hoewel deze schietpartijen verspreid zijn over 14 landen, vonden 3 van de 4 daarvan plaats in de Verenigde Staten.

Om geweld in scholen te beëindigen, roept UNICEF op tot actie:

  • Implementeren van beleid en wetgeving die nodig zijn om leerlingen te beschermen tegen geweld op scholen;
  • Krachtigere preventie- en reactiemaatregelen in scholen;
  • Gemeenschappen en individuen moeten zich bij leerlingen aansluiten wanneer die verslag doen van pesterij of geweld; actie ondernemen om de cultuur te veranderen;
  • Verzamelen van betere, uitgesplitste gegevens over geweld tegen kinderen in en rond scholen en delen wat werkt.

UNICEF moedigt jonge mensen over de hele wereld aan hun stem te verheffen to #ENDviolence in en rond scholen en ons te vertellen hoe zij samenwerken en welke oplossingen zij gebruiken to #ENDviolence voor eens en voor altijd.

Kijk voor meer informatie op: www.uni.cf/end-violence


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld