Advies van Onderwijsraad over lerarentekort

Op woensdag 7 november2018 van 10.00 tot 11.00 uur presenteert de Onderwijsraad zijn advies Ruim baan voor leraren aan de leden van de commissie onderwijs aan de Tweede Kamer. Het advies is op verzoek van de Tweede Kamer geschreven.

Advies over lerarentekort

De toenemende lerarentekorten vormen een bron van zorg voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs. De Tweede Kamer heeft over dit onderwerp advies gevraagd aan de Onderwijsraad. Daarbij heeft de Tweede Kamer aangegeven dat de Onderwijsraad bij dit advies ook de ontoereikende kwalificatiestructuur (bekwaamheidseisen, bevoegdheden en functiestructuren) moet betrekken.

Nieuw perspectief op leraarschap

In het advies Ruim baan voor leraren geeft de Onderwijsraad aan hoe een herziening van de opleidings- en arbeidsstructuur in het onderwijs op termijn kan bijdragen aan zowel voldoende als goede leraren. Het advies betreft leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook de voorschoolse educatie is in het advies betrokken. De raad richt zich met dit advies op de lange termijn en geeft een nieuw perspectief op het leraarschap.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld