Basisschoolleerling vaker geschorst

Uit onderzoek van de Inspectie van het onderwijs blijkt dat in schoojaar 2015/2016 436 leerlingen langer dan één dag naar huis gestuurd zijn vanwege hun gedrag. Een jaar eerder waren het er nog 275. Ook op de middelbare school stijgt het aantal schorsingen. Dit meldt het AD.

Geschorste leerlingen

Leerlingen die geschorst worden, hebben zich meestal zo misdragen, fysiek of in woorden, dat de veiligheid van andere kinderen of het schoolpersoneel in gevaar komt. Meestal gaat het om jongens (87 procent) en vaak hebben de kinderen te kampen met psychische of psychiatrische problemen.

Verplichte melding

Op openbare basisscholen en steden wordt vaker een leerling geschorst dan elders het land. De inspectie denkt dat de stijging van het aantal geschorste leerlingen komt doordat scholen moeten wennen aan het verplicht melden van schorsingen. Het melden van schorsingen is sinds 1 augustus 2014 verplicht en volgens de inspectie duurt het meestal even voor alle scholen daar aan gewend zijn.

Speciaal onderwijs

In het speciaal onderwijs daar bleef het aantal schorsingen met 905 nagenoeg gelijk. In het speciaal onderwijs is men ook sinds 2014 verplicht om schorsingen te melden. Wel daalde het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs, waardoor er relatief meer schorsingen waren.

Middelbaar onderwijs

Op middelbare scholen werden vorig jaar 5.271 scholieren langer dan één dag geschorst. Dat zijn er 372 meer dan in het schooljaar 2014/2015. Bijna 672 tieners werden van school gestuurd (+78). Ook gaat het in driekwart van de gevallen om jongens en komen schorsingen vaker voor in de grote steden. De meeste jongeren die (tijdelijk) van school worden gestuurd volgen praktijkonderwijs of vmbo-basis.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld