Beter leren door buiten te spelen

De kerstvakantie is voorbij en dat betekent dat kinderen weer in de schoolbanken zitten. Het speelgoed is weer aan de kant geschoven en de opperste concentratie is uit de schooltassen gehaald. Als leraar of lerares heb je ook tijd gehad om over nieuwe lesmogelijkheden na te denken. Leren buiten het leslokaal neemt zijn opmars door de positieve effecten die het met zich meedraagt. 

Beter presteren door buitenles

Spelen en buiten zijn, is van groot belang voor kinderen. Door de combinatie van natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht kunnen zij zich beter concentreren in de klas. Daardoor nemen de scholieren lesstof beter op. De positieve effecten hebben na de les ook effect op het verdere leervermogen en de algehele ontwikkeling van het kind.

Steeds meer scholen zijn zich hiervan bewust en vertalen dit naar buitenles. Bij (her)inrichtingen van schoolpleinen kijken scholen niet alleen naar speelmogelijkheden, maar ook naar mogelijkheden tot het geven van buitenles.

Positieve geluiden van kinderen en scholen

De kinderen zelf kunnen hun geluk niet op. Zij zijn enthousiaster en zijn door het plezier meer betrokken bij de lesstof. Kinderen belonen buitenles in 2019 gemiddeld met het cijfer 8,8. Dit blijkt uit een onderzoek in 2019 onder 400 basisschoolkinderen uitgevoerd door onderzoeksbureau ResCon.

 

'Ik vind het leuk dat je met de hele klas plezier kunt maken en zo op een leuke manier iets kunt leren.' - basisschoolleerling

 

Doe mee: Nationale Buitenlesdag 2020

Zelf benieuwd? Op 7 april vindt de Nationale Buitenlesdag 2020 plaats, initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie. Meld je gratis aan via buitenlesdag.nl en ontvang een inlogcode voor de digitale databank. Deze databank bevat lesstof waar bewegen, spelend leren en frisse lucht worden gecombineerd. Denk hierbij aan:

  • Rekenen terwijl kinderen over paaltjes met cijfers springen.
  • Het alfabet leren door buiten letters neer te leggen bij objecten.
  • Memory estafette met jaartallen en belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis.

In 2019 deden al 2700 scholen mee, dit is meer dan 1/3 van alle basisscholen in Nederland. Dit jaar worden er ook lessen voor scholen uit het voorgezet onderwijs ontwikkeld, zodat zij dit ook het gunstige effect van buitenspelen kunnen ervaren. Het nieuwe motto voor 2020: onderwijsdoelen scoor je buiten!

Bekijk ook het Facebookevent.

Impressie


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld