CAO aangepast door vervangingsprobleem

Naar aanleiding van de onlangs afgesproken tijdelijke oplossing voor de vervangingsproblematiek binnen het primair onderwijs, is de CAO PO 2016-2017 aangepast. De PO-Raad heeft afspraken gemaakt die scholen tijdelijk enige ruimte geven in de vervangingsproblematiek door de Wet werk en zekerheid (Wwz).

Bron: PO-Raad

Oplossing voor wintermaanden

In de maanden januari, februari en maart (wanneer de ziektevervanging het meest nijpend is) van 2017 en 2018 tellen tijdelijke contracten voor kortdurende vervanging van ziekteverzuim niet mee voor de ketenregeling.

Nieuwe CAO PO 2016-2017

Deze afspraken zijn nu vastgelegd in nieuwe artikelen in de CAO PO 2016-2017. De aangepaste cao geldt vanaf 1 januari 2017. In de cao zijn ook enkele tekstuele wijzigingen opgenomen en is Bijlage XIX toegevoegd.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld