Educatieve minor voor oriëntatie leraarschap

Studenten van alle studies aan hogescholen en universiteiten kunnen vanaf september 2018 een half jaar een educatieve minor volgen aan de pabo Marnix Academie in Utrecht. Met de minor kunnen zij zich oriënteren op het leraarschap. De Marnix Academie is de eerste pabo die een dergelijke minor aanbiedt.

Oriëntatie op leraarschap

Met de educatieve minor richt de Marnix Academie zich op studenten die een hbo- of wo-opleiding volgen. Studenten kunnen zich tijdens hun studie oriënteren op het beroep van leraar basisonderwijs door alvast een onderdeel bij de Marnix Academie te volgen. De minor biedt studenten een combinatie van theoretische verdieping in het basisonderwijs en het opdoen van praktische ervaring binnen een basisschool.

Zij-instromers

Aanleiding voor het ontwikkelen van deze minor is het lerarentekort. De Marnix Academie zoekt, samen met de 350 basisscholen waarmee zij een partnerschap heeft, naar duurzame routes naar het leraarschap. Daarbij wordt, naast het vergroten van de instroom van voltijdstudenten, heel bewust gezocht naar mogelijkheden om de groep deeltijdstudenten te vergroten. Janneke Waelen, coördinator van de deeltijdopleiding: “We geloven in het vergroten van de groep zij-instromers voor de klas, omdat zij iets nieuws de school inbrengen. Basisscholen moeten als lerende organisatie inspelen op een snel veranderende samenleving. Dat vraagt om creativiteit bij schoolleiders, diversiteit in het personeelsbestand en leerkrachten die out-of-the-box kunnen denken. De ervaring leert dat zij-instromers in staat zijn dat out-of-the box denken in de scholen te brengen.”

Lerarentekort

De educatieve minor wordt gesteund door het Arbeidsmarktplatform PO, dat de ontwikkeling ervan deels financiert met een subsidie. Ook in de Utrechtse politiek wordt verheugd uitgekeken naar deze minor. Jony Ferket, fractievoorzitter van D66 in Utrecht: "De minor is een mooi initiatief om studenten voor het leraarsvak te interesseren. Meer docenten zijn broodnodig om het lerarentekort op te lossen."

De minor geeft geen bevoegdheid om les te geven in het basisonderwijs, maar biedt studenten de mogelijkheid om zich te oriënteren op het beroep en een deeltijdstudie aan de lerarenopleiding basisonderwijs.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld