Groen licht voor universitaire pabo

Er is groen licht voor de universitaire lerarenopleiding primair onderwijs. Dat is wat minister Jet Bussemaker (Onderwijs) bekend heeft gemaakt. Ze volgt daarmee het positieve advies op van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO).

In drie jaar lesbevoegdheid 

Het CDHO heeft de aanvraag van de nieuwe opleiding, die door de Radboud Universiteit is ingediend, zorgvuldig onderzocht. De PO-Raad stond met de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) aan de wieg van de universitaire lerarenopleiding. De eerste universitaire lerarenopleiding stelt studenten in de gelegenheid om binnen drie jaar hun lesbevoegdheid te behalen.

Behoefte aan leraren met academische vaardigheden

Komende maanden moet de opleiding nog wel geaccrediteerd worden. De aanvraag hiervoor zal worden gedaan door de Radboud Universiteit te Nijmegen, die de opleiding gaat aanbieden. Eind 2015 brachten de PO-Raad en de VSNU een verkenning uit naar een universitaire lerarenopleiding voor het basisonderwijs. Daarmee onderzochten zij hoe academisch opgeleiden in het primair onderwijs kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Uit het onderzoek bleek dat scholen en schoolbesturen behoefte hebben aan meer diversiteit in de lerarenteams en aan meer leraren met onderzoekende en academische vaardigheden.

Lerarentekort

De universitaire lerarenopleiding is een van de middelen om het lerarentekort te bestrijden. De nieuwe opleidingsroute moet vooral vwo’ers aantrekken om voor de klas te gaan staan. Nederland kent al een Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO). Bij deze opleiding is er sprake van bi-diplomering. Studenten behalen dan in vier jaar zowel een HBO-bachelordiploma Leraar Basisonderwijs als een universitair bachelordiploma Onderwijskunde of Pedagogische Wetenschappen. Het bezwaar van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) tegen de nieuwe universitaire opleiding is terzijde geschoven. De HAN die de ALPO aanbiedt, vreest dat de instellingen 'gaan vissen in dezelfde vijver'.

Meer diversiteit in lerarenteams

De PO-Raad ziet de komst van een volledig universitaire opleidingsroute als een goede aanvulling op de reeds bestaande routes. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, reageert enthousiast op het groene licht: 'Hier zat het onderwijs met smart op te wachten. Met de academische lerarenopleiding zorgen we voor meer diversiteit in de lerarenteams en maken we het vak aantrekkelijker. Dat draagt bij aan een nog beter en modern onderwijs en het is een belangrijk middel in de strijd tegen het lerarentekort.'


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld