Lang Leve de Liefde Award 2018

Begin 2018 wordt voor de derde keer de Lang Leve de Liefde Award uitgereikt. Met deze award worden scholen waar seksuele en relationele vorming, seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit vast onderdeel zijn van het schoolcurriculum, in het zonnetje gezet.

Relaties en seksualiteit

Voor de Award komen scholen in aanmerking die structureel lesgeven over relaties en seksualiteit en gebruik maken van o.a. het lespakket Lang Leve de Liefde. Daarnaast moet een school zich onderscheiden in lessen en beleid over seksualiteit, seksuele diversiteit en wensen en grenzen en de pijlers van de Gezonde School (beleid, educatie, signalering en omgeving) in acht nemen.

Week van de Liefde

Uit de inzendingen worden door Soa Aids Nederland en kenniscentrum Seksualiteit Rutgers per schooltype (voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en mbo) drie scholen genomineerd. De winnende scholen krijgen de award en een andere prijs. Voor de genomineerde scholen is er een oorkonde en een verrassingspakket. De Lang Leve de Liefde Award 2018 wordt op de drie winnende scholen uitgereikt in de Week van de Liefde van 12 tot en met 16 februari 2018, rond Valentijnsdag. Ook scholen die in voorgaande jaren een inzending hebben gedaan, kunnen meedingen voor de award van 2018.

Beperkt aandacht seksualiteit

Het rapport van de inspectie van Onderwijs naar de invulling van de kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit dat op 5 september 2016 verscheen, laat zien dat op veel scholen en in alle onderwijssectoren aandacht is voor seksualiteit. De lessen op scholen vinden echter beperkt, veelal incidenteel, en weinig doelgericht plaats, zijn afhankelijk van de docent en nauwelijks verankerd in het curriculum of in een doorlopende leerlijn. Volgens de inspectie zou de kwaliteit van relationele en seksuele vorming op scholen beter kunnen.

Wil je met je school meedoen en kans maken op de award? De inschrijving loopt nog tot 20 december 2017. Ga naar www.langlevedeliefde.nl 


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld