Máxima bij ondertekening convenant muziekonderwijs

Hare Majesteit Koningin Máxima is, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, op donderdag 20 september 2018 aanwezig bij de ondertekening van het samenwerkingsconvenant muziekonderwijs Friesland in Schouwburg De Lawei in Drachten. De ondertekening wordt gevierd met een lied, gezongen door meer dan zevenhonderd Friese kinderen en optredens van Nynke Laverman, Circus Adje Orkest en Noordpool Troupe.

Foto © B. Homburg

Méér Muziek in de Klas Lokaal

Het samenwerkingsconvenant vloeit voort uit het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal. Het programma, opgezet door de stichting Méér Muziek in de Klas, moet er voor zorgen dat in 2020 alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool structureel muziekonderwijs krijgen. Dit gebeurt door lokale en regionale partijen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Er zijn al convenanten getekend in de provincie Limburg, de stad Groningen en in een deel van Gelderland.

Muziek in het DNA

Douwe Zeldenrust, directeur Keunstwurk en aanjager van het project Méér Muziek in de Klas Lokaal Friesland: “Het zelf maken van muziek zit in het DNA van de Friese mienskip. Duizenden enthousiaste en bevlogen muzikanten zijn in onze provincie betrokken bij meer dan 260 HaFaBra-orkesten, meer dan 500 koren en meer dan 600 popbands. Meer dan 150 Friese scholen doen actief mee aan de Impulsregeling muziekonderwijs. Het Friese muzikale landschap wordt gekenmerkt door verscheidenheid en culturele diversiteit. Na een interessant en intensief proces met heel veel partijen is het uiteindelijke convenant een fantastisch resultaat”.

52.000 basisschoolkinderen

In Drachten wordt een convenant ondertekend waarbij de betrokken partijen garanderen dat alle 52.000 basisschoolkinderen in de provincie Friesland structureel muziekonderwijs gaan krijgen. De betrokken partijen zijn onder andere de gemeenten, meer dan vijftien schoolbesturen, provincie Friesland, culturele instellingen als Keunstwurk, PABO NHL-Stenden Hogeschool, Leeuwarden-Fryslân 2018, Prins Claus Conservatorium en de Organisatie voor Muziekverenigingen Fryslân (OMF). 

Kijk voor meer informatie op www.meermuziekindeklas.nl


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld