Meer aanmeldingen pabo

Berichten over het nijpende tekort aan leraren de komende jaren, lijken aan te komen bij mensen. In NRC lezen we dat er meer aanmeldingen dan vorig jaar zijn binnengekomen bij de pabo. Bij de deeltijdopleidingen hadden zich vlak voor de zomervakantie 1.735 mensen aangemeld, dertig procent meer dan vorig jaar. Het aantal aanmeldingen voor de verkorte deeltijdopleidingen verdubbelde zelfs ruim, naar 350. Elf procent meer mensen meldt zich bij de voltijdopleidingen (totaal 7.864).

Aankomend schooljaar

Het aantal aanmeldingen is geweldig nieuws. Het lost echter niet direct het probleem op van het tekort van zo’n 1300 leerkrachten waar basisscholen het nieuwe schooljaar mee lijken te starten. Dat bleek uit een recente peiling recentelijk van de PO-Raad onder schoolbesturen in het primair onderwijs. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad zei daar onlangs over: ‘We kampen met een groot probleem waar niet alleen leerlingen, maar op den duur de hele maatschappij de dupe van wordt. Er moet op de korte termijn een oplossing komen, anders krijgt een hele generatie minder goed onderwijs.’ Ze roept het kabinet daarom op om met het onderwijs samen structurele en samenhangende oplossingen uit te werken. ’Ik zie nu te veel hapsnap-oplossingen, te veel los zand. Daar redden we het echt niet mee. We moeten andere doelgroepen gaan opleiden, zij-instromen makkelijker maken, de salarissen moeten omhoog en we moeten nadenken hoe we het onderwijs anders kunnen organiseren.’

Lees het artikel van NRC


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld