Nieuw examenprogramma bedrijfseconomie van start

Het nieuwe vak bedrijfseconomie (ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid) vervangt het vak management en organisatie.

Nieuwe naam, nieuw programma

Het examenprogramma start vanuit de positie van de leerling en er is veel aandacht voor de persoonlijke financiële zelfredzaamheid. Dit concept is ook bruikbaar om ondernemingsgedrag te doorgronden. Daarnaast komen financiële life events in de privésfeer aan de orde, zoals samenwonen, trouwen, scheiden en erven.

Evolutie examenprogramma

Bestaande onderdelen uit het oude programma management en organisatie komen opnieuw aan de orde, maar in het nieuwe programma is de samenhang groter, en is er meer aandacht voor het individu. Het nieuwe programma sluit aan bij de veranderingen in de samenleving. Voor zowel docent als leerling is dat motiverend. De vernieuwing is mede tot stand gekomen op grond van wensen van de betrokken vakvereniging.

Ga naar de website van SLO voor de Handreiking schoolexamen bedrijfseconomie

www.slo.nl/nieuws


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld