Nieuwe wet over persoongegevens

Ministers Slob en Van Engelshoven (Onderwijs) maken één nieuwe wet over de gegevens van leerlingen. De nieuwe wet zorgt ervoor dat de regels over privacy niet meer versnipperd in tien wetten staan. Ook krijgen scholen en instellingen minder administratieve lasten. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met de nieuwe wet.

Digitaliseren

Voor scholen worden drie administratieve handelingen makkelijker. Zo kunnen leerlingen voortaan digitaal worden uitgeschreven. Daarnaast wordt het voor DUO mogelijk om de geboorteplaats van leerlingen door te geven aan middelbare scholen en mbo’s. Scholen hoeven daardoor niet meer aan elke leerling te vragen naar de geboorteplaats.

Tenslotte krijgen basisscholen voortaan automatisch informatie over het niveau waarop hun oud-leerlingen in de eerste drie jaar van de middelbare school zitten. Die informatie is voor de basisschool nodig om hun eindadviezen te kunnen evalueren.

Minder administratie

De nieuwe wet vervangt allerlei losse bepalingen en zorgt ervoor dat scholen minder administratie hebben. De gegevens van leerlingen zitten nu in een aantal registers. Daar wordt gebruik van gemaakt om te bepalen hoeveel geld een school krijgt, maar ook om uitval van leerlingen te voorkomen en voor de inspectie om toezicht te houden.

Privacy

De nieuwe wet wordt aangepast aan de eisen rond privacy van de huidige tijd. Zo wordt er in de nieuwe wet op gelet dat niet meer gegevens van leerlingen worden verstrekt dan noodzakelijk. En worden er duidelijke grenzen gesteld aan het gebruik van gegevens. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst niet steeds nieuwe wetten nodig zijn, wordt een deel van de afspraken vastgelegd in een zogeheten algemene maatregel van bestuur. Die kan na een Privacy Impact Assessment, en adviezen van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State worden aangepast.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld