Partijen samen voor curriculumherziening

De Onderwijscoöperatie, VO-raad, PO-Raad, Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs hebben een gezamenlijk voorstel aan staatssecretaris Dekker gestuurd voor een herziend curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. De onderwijspartijen hebben de handen ineengeslagen en een aanpak opgesteld met een centrale rol voor leraren.

Betrokkenheid leraren

Een succesvolle curriculumherziening ‘staat of valt’ in de optiek van de VO-raad met een goede betrokkenheid van leerlingen, ouders, leraren, schoolleiders en bestuurders. De onderwijspartijen vragen de staatssecretaris om het plan mogelijk te maken. De aanpak (zie ook: infographic) vormt het vervolg op de verdiepingsfase van Onderwijs2032. De staatssecretaris heeft de aanpak naar de Tweede Kamer gestuurd met zijn reactie hierop. Op donderdag 16 februari bespreekt de Tweede Kamer het voorstel.

Burgerschapsonderwijs

Bij de herziening kijken de partijen onder meer naar burgerschapsonderwijs. Een wet die voorschrijft aan welke thema’s scholen tijdens burgerschapslessen aandacht moeten geven - zoals Dekker wil - is daarmee overbodig en bovendien onwenselijk volgens de partijen. De VO-raad vindt een wettelijke verplichting geen recht doen aan de inzet van scholen en leraren.

Voortvarende start

De VO-raad dringt er daarnaast op aan dat een voortvarende start wordt gemaakt met de ontwikkeling van een toekomstgericht curriculum met doorlopende leerlijnen. Hierbij dienen urgente aansluitingsproblemen die een soepele doorstroom en overstap binnen het onderwijs belemmeren – zoals de programmatische aansluiting van vmbo gl/tl op het havo – zeker in het licht van een doorstroomrecht met spoed te worden opgepakt, volgens de VO-raad.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld