Peil.Engels onderzoek: hoe zet je Engels beter op de kaart op school?

Stel, je wilt Engels beter op de kaart zetten op jouw school. Je weet namelijk dat Engels spreken, schrijven, lezen en luisteren voorwaardelijk is voor goed wereldburgerschap. Het is dan fijn als je inzicht hebt in wat andere scholen doen met Engels. De uitkomsten van het onderzoek Peil.Engels, een landelijk onderzoek naar de stand van zaken rond Engels in groep 8, kun je direct toepassen in de lespraktijk. 

Het Peil.Engels onderzoek beantwoordt vragen zoals: 

  • Hoe staat het met de taalvaardigheid Engels van leerlingen aan het eind van groep 8?
  • Hoe geven leerkrachten Engels, wat vinden ze belangrijk en waar hebben ze behoefte aan?
  • Zijn er verschillen tussen scholen die vroeg met Engels beginnen en scholen die later beginnen?
  • Hoe zit het met de aansluiting met het voortgezet onderwijs? 

Daarnaast vind je in het onderzoeksverslag een toelichting op wat basisscholen doen waarvan de leerlingen goed presteren op Engels. Zo laat het onderzoek zien dat woordenschat en luisteren de meeste aandacht krijgen in de les. Gespreksvaardigheid wordt een stuk minder geoefend. En dat terwijl goed presterende scholen vaak een heldere visie op Engels hebben, waarin het - durven - spreken van Engels in een veilige omgeving een grote rol speelt. 

Dit soort praktische informatie inclusief uitgewerkte didactische gesprekstaken en meer kun je bijvoorbeeld gebruiken om jouw visie op het vak aan te scherpen of om een route uit te stippelen naar de situatie die je op jouw school graag zou zien. 

Ga voor meer informatie over het onderzoek naar: slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/mvt/peil-engels/

Bron: SLO 

Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld