Drie partijen voor huisvesting scholen

Door tekortkomingen in het huisvestingsstelsel wordt publiek geld inefficiënt ingezet voor onderwijshuisvesting. De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben daarom een gezamenlijk plan gepresenteerd waarmee ze de knelpunten willen wegwerken. Het plan is naar staatssecretaris Dekker (Onderwijs) en de Kamer gestuurd.

Geen afspraken over renovatie en nieuwbouw

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor nieuwbouw van schoolgebouwen en scholen voor het onderhoud. Over renovatie zijn echter geen afspraken gemaakt. Daarnaast ontbreken er regels die bepalen wie verantwoordelijk is voor vervangende nieuwbouw en verbiedt de wet om onderwijsgeld te investeren in nieuwbouw. Hierdoor worden scholen te laat aangepast of vervangen.

Enkele voorstellen

Een van de voorstellen is dat gemeentebesturen verplicht worden om met schoolbesturen een integraal huisvestingsplan (IHP) voor ten minste vijftien jaar vast te stellen. Schoolbesturen zijn daarnaast verplicht een meerjarig onderhoudsplan (MOP) per schoolgebouw vast te stellen. Renovatie wordt beschouwd als een grootschalige aanpak waardoor de levensduur van een schoolgebouw verlengd wordt met ten minste 25 jaar. Tot slot wordt het bestaande investeringsverbod voor vervangende nieuwbouw en renovatie versoepeld.

Te weinig geld

De sectororganisaties besluiten dat zowel gemeenten als schoolbesturen niet voldoende geld krijgen om kwalitatief goede onderwijshuisvesting te realiseren. De drie organisaties denken dat door de voorgestelde efficiëntere inzet van middelen meer met hetzelfde geld gedaan kan worden, maar de achterstanden worden er niet mee opgelost.

Staatsecretaris Dekker heeft een reactie op het voorstel aan de Kamer gestuurd.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld