RUG: aanpak Lesson Study werkt

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat leraren meer plezier hebben in hun werk en het prettig vinden om ervaringen met collega’s te kunnen delen als zij gebruik maken van Lesson Study. Ook begrijpen zij beter hoe leerlingen denken.

Samen leren

Lesson Study is een professionaliseringsaanpak voor leraren en relatief nieuw in Nederland. Het is geschikt voor alle onderwijsniveaus, van primair tot hoger onderwijs. Onderzoek, lesplanontwikkeling, onderzoeksles geven en observeren en reflectie zijn de vier kenmerken van deze aanpak. Het idee is dat leraren lessen ontwerpen die ze vervolgens uitproberen. Eén leraar geeft een gezamenlijk ontwikkelde les in de klas, de anderen observeren. Daarna wordt er gezamenlijk geëvalueerd wat goed gaat en wat beter kan. De leraren die observeren gebruiken die inzichten ook in hun eigen lessen. Deze werkwijze stimuleert om na te denken over onderwijs en wat het doet met leerlingen, met het uiteindelijke doel om het onderwijs te verbeteren.

Theorie bij praktijk

Onderzoeker Siebrich de Vries en zijn collega’s hebben literatuuronderzoek naar Lesson Study gedaan. Ze hebben twee jaar lang 30 docenten van 13 middelbare scholen gevolgd om te kijken of deze methode ook in Nederland kan aarden. Het blijkt dat het een goede manier is om theorie en praktijk bij elkaar te brengen en beter werkt naarmate je ervaring toeneemt.

Uitdaging

De Nederlandse docenten ervaren Lesson Study als uitdagend en inspannend tegelijk. De vier kenmerken zijn leerzaam en uitvoerbaar. “Vooral observeren en nabespreken werd door de docenten gezien als prettige en waardevolle onderdelen”, aldus De Vries. Onderzoek en lesplanontwikkeling kosten wat moeite, terwijl dit juist belangrijke onderdelen zijn om te leren van het proces.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld