Scholieren kruipen in de huid van historici

Historicus David van der Linden heeft in samenwerking met de Scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een gratis lessenserie voor de bovenbouw van het VWO ontwikkeld. De scholieren gaan in deze reeks aan de slag om een Franse zaak uit 1661 op te lossen. De reeks wordt vanaf maandag 12 maart gratis aangeboden via de website van de RUG.

Storm na de Beeldenstorm

In het project Storm na de Beeldenstorm kruipen VWO'ers in de huid van twee Franse commissarissen, de een protestant en de ander katholiek. Zij krijgen in 1661 een lastige zaak voor de kiezen: een schadeclaim uit Lyon van de katholieke geestelijke Guillaume de la Rivière de Coyze, die vergelding wil voor de protestantse beeldenstorm in zijn kerk een eeuw geleden. Koning Lodewijk XIV stuurt de commissarissen op pad om de zaak in behandeling te nemen. Staat Guillaume in zijn recht? En mag een misdaad van zo lang geleden nog bestraft worden? Het is aan de scholieren om de puzzelstukjes bij elkaar te zoeken en de zaak op te lossen.

Actuele dilemma’s

Scholieren gaan als ware onderzoekers aan de slag. Ze buigen zich over een reeks aangeleverde bronnen, ordenen deze en geven een onderbouwd oordeel. Ook denken ze na over actuele dilemma’s. Moeten misdaden uit een ver verleden nog wel bestraft worden? En is het niet beter te vergeven en vergeten na burgeroorlogen? Aan het einde van de serie hebben ze niet alleen een advies opgesteld aan de Franse koning, ze hebben ook geleerd wat het betekent om historisch onderzoek te doen, en nagedacht over de vraag hoe samenlevingen omgaan met misdaden uit het verleden.

Naar het lespakket


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld