Scholing voor onderzoekend leren

Vrijwel alle schoolleiders willen dat onderzoekend en ontwerpend leren een basisactiviteit wordt, dit vereist echter wel scholing van leerkrachten. De schoolleiders geven massaal aan dat maatwerkondersteuning in de school nodig is en dat het werken in een netwerk met andere scholen meerwaarde zal hebben voor de schoolontwikkeling, blijkt uit onderzoek van AVS.

Wetenschap en Techniek

Met onderzoekend en ontwerpend leren wordt onder andere Wetenschap en Techniek bedoeld. Bijna 80 procent van de schoolleiders vindt dat dit talentontwikkeling positief stimuleert. De AVS vindt het belangwekkende uitkomsten juist omdat het kabinet wil bezuinigen op wetenschap en techniek. “Willen we onze leerlingen toerusten voor de samenleving van de toekomst dan is onderzoekend en ontwerpend leren, inzicht in en gebruik van techniek en ICT van groot belang”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Een gebied waarop dus juist geïnvesteerd moet worden.”

Muziek niet goed verankerd in de school

De schoolleiders zijn ook bevraagd op de inzet van vakdocenten voor muziek en sport en bewegen. 90 Procent van de schoolleiders zien graag vakleerkrachten in de school, omdat het zeer gespecialiseerde vakken betreft. Waar wordt aangegeven dat sport en bewegen goed verankerd is in het onderwijs, zegt 78 procent van de schoolleiders dat dit voor muziek juist niet het geval is. Al bijna de helft van alle scholen heeft ingeschreven op de subsidie ‘Meer muziek in de klas’. Schoolleiders vinden deze vakken belangrijk voor de fysieke en hersenontwikkeling en ook het welbevinden van leerlingen in het algemeen. 


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld