SIRE: Laat jongens jongens zijn

Jongens en meisjes zijn gelijkwaardig, maar niet hetzelfde, aldus SIRE. SIRE lanceert daarom een campagne om jongens jongens te laten zijn.

Leren door te ontdekken

De boodschap van is dat opvoeders soms uit het oog verliezen dat jongens zich op een andere manier ontwikkelen en leren dan meisjes. 'Over het algemeen wordt door opvoeders verwacht dat kinderen zich rustig gedragen, goed luisteren en stilzitten. Terwijl jongens meer leren door te ontdekken, te experimenteren, risico’s te nemen, te doen. Opvoeders lijken de laatste jaren ‘jongensgedrag’ minder te waarderen. Jongens afremmen, remt hun ontwikkeling.'

Ruimte om te ontwikkelen

Vanuit de wetenschap zijn er uiteenlopende opvattingen of de verschillen tussen meisjes en jongens aangeboren zijn of ontstaan in de opvoeding. Wel zijn ze het eens dat er aandacht moet komen voor dit onderwerp. SIRE wil graag alle Nederlandse opvoeders aan het denken zetten over hun gedrag ten aanzien van jongens. Zodat jongens de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen op de manier die bij hen past. 

Enkele cijfers van SIRE

  • Jongens worden in de klas onbewust 3 keer zo vaak als meisjes berispt in de klas voor hetzelfde gedrag.
  • Meisjes krijgen vaker een hoger schooladvies dan jongens.
  • Meisjes worden veel positiever benaderd in het onderwijs door hun beter ontwikkelde sociale vaardigheden.
  • In het passend onderwijs voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen zitten 3 keer zo veel jongens als meisjes.
  • 56% van de ouders met jongens herkent het probleem dat jongens niet genoeg de ruimte krijgen en daardoor worden geremd in hun ontwikkeling.
  • 45% van de ouders met jongens geeft aan dat ‘jongensgedrag’ (fysiek/ druk/ stoer) wordt onderdrukt in de huidige maatschappij.
  • Experts zijn van mening dat als we jongens afremmen ze zich gaan afsluiten, hun zelfvertrouwen afneemt, hun houding verandert in: ‘het maakt niet meer uit wat ik doe’, sneller hun concentratie verliezen, hun motivatie vermindert en hun prestaties gaan achteruit.

Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld