Speciaal onderwijs pleit voor CJP-pas

Branche- en belangenorganisaties in cultuur en onderwijs pleiten voor het opnieuw invoeren van de CJP Cultuurkaart voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso). De organisaties vinden het niet terecht dat de leerlingen in het speciaal onderwijs geen recht hebben op korting op culturele activiteiten en hun leeftijdsgenoten in het regulier voorgezet onderwijs wel.

Bezuiniging kortingskaart

De CJP Cultuurkaart is een kaart die alle leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen en korting geeft op de entreeprijs van allerlei culturele activiteiten. Tot 2012 beschikten vso leerlingen over een CJP Cultuurkaart. Bij het terugdraaien van de bezuiniging op deze kortingskaart in 2013, werd deze groep uitgesloten.

Wet primair onderwijs

De formele reden van deze uitsluiting is dat het vso onder de wet primair onderwijs valt en dat de scholen voor iedere leerling beschikken over een bedrag van 11,64 euro in de prestatiebox. Deze box is voor georganiseerde activiteiten op school bestemd.

Brief aan minister

In een brief wordt aan minister Van Engelshoven (ministerie van OCW) gevraagd om het beleid aan te passen en de drempel voor vso leerlingen om ook buiten schooltijd cultureel actief te zijn, te verlagen. De brief is ondertekend door Dirk Monsma (schrijver boek over cultuureducatie voor kinderen met een beperking), Lecso, PO-raad, CJP, FCP, Jeugdcultuurfonds, LKCA, Kunsten ’92, Cultuurconnectie, NAPK, VSCD, VNPF, VOB en de Museumvereniging.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld