Veiligheidsbeleving op school hoog

Scholen slagen erin de veiligheidsbeleving stabiel hoog te houden en in sommige gevallen te verbeteren. Dat blijkt uit de brief van staatssecretaris Dekker aan de Tweede kamer over de eerste monitoring van de Wet (sociale) veiligheid op school.

Pesten afgenomen

In de brief staat dat scholen melding maken van verschillende incidenten, zoals het verspreiden van seksuele afbeeldingen, radicalisme en wapenbezit. Maar scholen gaan deze uitdagingen aan en slagen er daarbij in om de veiligheidsbeleving hoog te houden en in soms zelfs te verbeteren. Zo is het percentage leerlingen dat wordt gepest in het vo en po afgenomen.

Aandacht voor LHBT'ers en seksuele uitbuiting

Toch zijn er wel aandachtspunten want LHBT-leerlingen en LHBT-medewerkers voelen zich minder veilig dan andere groepen. Daarnaast is er bij de veiligheid van personeel in het vo een stabiele situatie vanaf 2014 (88% voelt zich veilig). Tenslotte constateren de onderzoekers dat scholen in het voortgezet onderwijs meer incidenten melden met seksuele uitbuiting.

Verder onderzoek naar steun voor scholen

De VO-raad en PO-Raad onderzoeken met Stichting School en Veiligheid op dit moment dan ook hoe zij, na de uitvoering van het Actieplan sociale veiligheid op school dat in 2017 eindigt, scholen verder kunnen ondersteunen bij het werken aan een veilige school voor iedereen.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld