Verklein kloof kinderopvang en po

Er moet een einde komen aan de kloof tussen kinderopvang en basisschool, aldus de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang. De Taskforce bood het advies 'Tijd om door te pakken' aan aan demissionair minister Asscher en staatsecretaris Dekker. Samenwerking tussen de verschillende kindvoorzieningen moet beter, aldus de Taskforce. Dat kan door geïntegreerde Integrale Kindcentra (IKC) op te zetten onder regie van de gemeente. 

Maatschappelijke tweedeling aanpakken

Kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus zijn het meest gediend met een betere samenwerking tussen kinderopvang en basisschool. Op deze manier gaan we concreet en praktisch de maatschappelijke tweedeling te lijf, aldus de Taskforce.

Alle partijen moeten in actie

De Taskforce roept niet alleen het kabinet op om in actie komen; gemeenten kunnen de samenwerking faciliteren en daarin de regie pakken vanuit hun verantwoordelijkheid voor welzijn en jeugd. Ook scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang zijn zelf aan zet om een visie te formuleren op wat zij gezamenlijk willen bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen in hun wijk of buurt.

Basis-ontwikkelrecht vanaf twee jaar

Lid van de Taskforce Ernst Radius (Sociaal Werk Nederland):  ‘We gaan voor een basis-ontwikkelrecht voor alle kinderen vanaf twee jaar en een speelrecht voor kinderen vanaf vier jaar voor buitenschoolse activiteiten. Ook is in het advies opgenomen om meer taakuren te realiseren voor pedagogische medewerkers in de kinderopvang en peuterwerk om zo als volwaardig gesprekspartner te kunnen functioneren met de leerkrachten.’ Hij vervolgt: 'School en kinderopvang moeten ook compleet kunnen samengaan in een geïntegreerd leer- en ontwikkelcentrum. Laagdrempelig, inclusief jeugdhulp en sociaal werk. Ouders en ook niet-onderwijsprofessionals moeten meer betrokken worden en de gelegenheid krijgen zich als volwaardige partners in te zetten. Ontwikkelingsverlies door het overgaan van de ene naar de andere voorziening behoort dan tot het verleden. De individuele behoeften van ieder kind hoort centraal te staan, zodat één ononderbroken ontwikkellijn ontstaat.' 

Doorgaande leerlijn 0 - 12

De Taskforce adviseert een doorgaande leerlijn van nul tot twaalf jaar: een pedagogische visie zonder dat harde onderscheid tussen drie en vier jaar als het kind naar de basisschool gaat. Voor een optimale ontwikkeling van kinderen is echter meer nodig. Alle kinderen van twee tot en met twaalf jaar dienen een publiek gefinancierd toegangsrecht krijgen voor een bepaald aantal uren opvang per week. Spelend leren blijft voor de jongsten het uitgangspunt.

Barrières overwinnen 

Daarnaast bevat het advies concrete aanbevelingen om de barrières op gebieden als cao’s, btw en huisvesting, maar ook toezicht en medezeggenschap, te overwinnen. Deze adviezen kunnen tijdens de komende kabinetsperiode worden gerealiseerd. De Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang bestond uit tien onafhankelijke experts vanuit onderwijs, kinderopvang, gemeenten, ouderorganisaties, welzijn en vakbonden, en stond onder leiding van Diana Monissen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. 


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld