Prima Header

1040 uur is prima!

Loading ... Loading ...

Laatste reactiesAgenda


Lespakketten


Planmatig bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

Methode voor bewegingsonderwijs met als basis bewegingsonderwijsleersituaties. Deze zijn geformuleerd vanuit de minimumdoelen die per groep van het basisonderwijs zijn opgesteld. De beoogde leereffecten dienen in principe door alle leerlingen van dezelfde groep gerealiseerd te zijn aan het eind van het cursusjaar. Daardoor wordt een minimumniveau van bewegen per groep gegarandeerd. In totaal zijn er zes groepsmappen samengesteld: voor groep 4 tot en met 8 elk één, terwijl groep 2 en 3 zijn samengenomen. De basisactiviteiten worden in de vorm van voorbeeldlessen in de cursus aangeboden. Om verschillende tempo's van leerlingen op te vangen, worden de activiteiten herhaald in de vorm van variatieactiviteiten en voor de betere bewegers zijn verdiepingsactiviteiten opgenomen. De methode is opgebouwd uit de drie activiteitsgebieden turnen, spelen en atletiek. Het programma biedt ook aandacht aan vrijere bewegingsactiviteiten zoals stoeispelen en ritme en bewegen. Iedere map bevat 64 voorbeeldlessen. Na elke acht lessen is er ruimte voor twee vrije lessen. Elke les bestaat uit de volgende componenten: groepsaanduiding, lesnummer, organisatievorm, ordening in leerstofgebied, arrangement voor opstelling van materiaal, het benodigde materiaal, aandachtspunten en uitbouw. De methode bevat tevens een rapportagesysteem volgens het leerlingvolgsysteem.

Bezoek de website van Planmatig bewegingsonderwijs!

Stuur mij meer informatie over dit lespakket