Voorkom moeizame IT-implementaties in het onderwijs

Technologie is in het klaslokaal niet meer weg te denken. De implementatie hiervan wordt echter vaak onderschat en fouten zijn snel gemaakt. Waar moet je bij de implementatie op letten om ondersteunende technologie ook echt van toegevoegde waarde te laten zijn voor het primaire onderwijsproces?

De uitrol van onderwijstechnologie levert, alle goede bedoelingen ten spijt, lang niet altijd het gewenste resultaat op. Als de technologie niet goed aansluit bij het onderwijsproces of bij het bestaande IT-landschap, is het gevolg vaak dat de technologie niet op de juiste manier, maar ten dele of zelfs helemaal niet wordt gebruikt.

 De ervaring leert me dat de drie belangrijkste oorzaken van een niet volledig succesvolle uitrol de volgende zijn:

  • Een beperkte scope - Een te enge focus op alleen de te implementeren technologie, zonder ook naar het reeds bestaande IT-landschap te kijken. Hierbij valt te denken aan de aanschaf van computers zonder rekening te houden met de softwarelicenties of de belasting van het netwerk.
  • Het ontbreken van een verandermanagementprogramma - Een nieuwe technologie invoeren, gaat verder dan alleen de technologie. Het vraagt andere vaardigheden en kennis van de gebruikers en het leidt vaak tot andere werkprocessen. Een verandermanagement programma waarin zowel de schoolleiding als de gebruikers worden meegenomen, is dan ook essentieel.
  • Onvoldoende monitoring tijdens het implementatieproces - Juist tijdens de implementatiefase zijn weerstanden en belemmeringen zichtbaar. Na de ingebruikname veel minder, want dan worden er workarounds bedacht of wordt de technologie eenvoudig genegeerd. Bovendien zijn zaken tijdens de implementatiefase nog gemakkelijker bij te sturen en af te stemmen op de specifieke behoefte van de gebruikers.

De belangrijkste implementatiestappen, overwegingen en best practices

Daar tegenover staan kritische succesfactoren die een soepele en succesvolle uitrol van technologie waarborgen, zoals het definiëren van de verwachtingen en het vaststellen van de KPI’s; waar mogelijk samenwerken met één deskundige leverancier; en zorgen dat de overwegingen van alle belanghebbenden worden meegenomen vóórdat de technologie wordt gekozen, aangeschaft, geïnstalleerd en in gebruik genomen.


Los hiervan is het belangrijk dat de technologieleverancier in kwestie begrijpt wat de onderwijsvraag is en wat de belangrijkste focuspunten hierin zijn. Wanneer de behoeften van studenten, leraren en schoolbestuur helder in kaart zijn gebracht, wordt het ook gemakkelijker om te begrijpen hoe de technologie in de praktijk gebruikt gaat worden en hoe de resultaten en het succes zullen worden gemeten. Het is dan ook cruciaal dat de technologieleverancier in samenspraak met het schoolbestuur de visie, eisen en verwachtingen helder formuleert. Hieruit kunnen namelijk realistische en eenduidige doelstellingen worden afgeleid die de basis vormen voor het succes op de lange termijn.

Toekomstige implementaties

Als we technologie niet als systemen maar als oplossingen zien voor onderwijsvraagstukken, groeit de acceptatie en het begrip van ontwikkelingen als cloud, netwerken en multiple devices. We moeten nieuwe technologie onderdeel maken van het volledige, reeds bestaande onderwijsproces, zodat het naadloos kan worden geïntegreerd zonder dat tijdrovende aanpassingen nodig zijn.

Nieuwe technologieën moeten in de eerste plaats intuïtief zijn en gebruikers helpen hun doelen te bereiken. Dit geldt ook, of misschien wel juist voor onderwijstechnologie, die naadloze integratie van lesplannen en het klaslokaal vereist, op zo’n manier dat de technologie bijna onzichtbaar is voor zowel docenten als leerlingen. Voor een succesvolle technologie-implementatie moet men bewust zijn van veelvoorkomende valkuilen, rekening houden met de verwachtingen en aansluiten bij de behoeften van alle belanghebbenden.

Wie is Jos Nennie?
Jos Nennie is onderwijsadviseur met ruime ervaring, zowel als onderwijzer als in het ontwerpen van lesmateriaal. De kennis die hij opdeed in het lesgeven aan de basisschool en het internationaal taalonderwijs, combineert hij met zijn specialisme in informatietechnologie en projectmanagement om leidinggevenden in het onderwijs te helpen betere resultaten te boeken. Hij werkt als onderwijsadviseur bij SMART Technologies Benelux.

 


Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief