Martijn Schouw is lid van het team kerndoelen rekenen en wiskunde en leraar. Hij geeft les op Onderwijsroute 10-14 in Zwolle, een school met groep 7 en 8 primair onderwijs en klas 1 en 2 voortgezet onderwijs. Enkele jaren geleden heeft Martijn met een curriculumexpert van SLO voor zijn school een doorlopende leerlijn rekenen en wiskunde opgesteld.

Martijn: “We kwamen toen al behoorlijk wat overlap en hiaten tegen tussen po en vo. De curriculumherziening waar we nu aan werken, is een ideale kans om landelijk flinke verbeteringen aan te brengen”, stelt Martijn. “Daar zet ik me graag voor in.” De actualisatie kan volgens hem ook het gevoel van overladenheid terugdringen. “Juist door goed te kijken naar de overlap tussen rekenen in de bovenbouw van het primair onderwijs en wiskunde in de onderbouw van het voortgezet onderwijs”, licht Martijn toe.

Samenhang en verbindingen

Ton Roelofs is procesregisseur van het team kerndoelen rekenen en wiskunde. In een ver verleden was hij economieleraar. De afgelopen twintig jaar werkte Ton als onderwijsbestuurder en schoolleider. Hij ziet het als zijn taak om de leraren en curriculumexperts in het team optimaal te laten samenwerken, iedereen tot zijn recht te laten komen en het actualisatieproces in goede banen te leiden. “Een goed doordacht en actueel curriculum geeft leerlingen zelfvertrouwen om op een opbouwende manier aan de eigen kennis, kunde en vaardigheden te werken. Ik hoop van harte dat straks veel meer leerlingen dan nu over rekenen en wiskunde zeggen: Ik word uitgedaagd en kan veel meer dan ik van mezelf had verwacht.” Marc van Zanten maakt als curriculumexpert bij SLO deel uit van het team kerndoelen rekenen en wiskunde. “De basis voor goed onderwijs is een goed doordacht curriculum, aangepast aan de huidige behoeftes”, zegt Marc. Het algemene geluid uit het veld is volgens hem dat je met de huidige kerndoelen alle kanten op kunt. “Dat is meteen de reden waarom deze actualisatie belangrijk is. We willen de kerndoelen meer specificeren en leraren zo meer handvatten geven. Bovendien willen we de samenhang tussen de kerndoelen explicieter maken en gaan we verbindingen en kruisbestuivingen benoemen bínnen de domeinen van rekenen en wiskunde en tússen deze domeinen en andere leergebieden.” Toekomstbestendige kerndoelen kunnen eraan bijdragen dat leerlingen beter het nut en de noodzaak van rekenen en wiskunde gaan ervaren, is zijn overtuiging.

Meteen nadat SLO in april 2022 de opdracht van het ministerie van OCW kreeg voor de actualisatie, zijn de teams kerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde geformeerd en van start gegaan. De conceptkerndoelen voor deze leergebieden worden voor de zomer van 2023 aangeleverd bij OCW. Daarna volgt een periode van twaalf tot achttien maanden waarin de conceptkerndoelen in de praktijk worden beproefd. Vervolgens worden ze door de minister wettelijk vastgesteld.

Het team kerndoelen rekenen en wiskunde bestaat uit vier leraren primair onderwijs, vier leraren voortgezet onderwijs, twee vakexperts primair onderwijs en twee vakexperts voortgezet onderwijs rekenen en wiskunde, twee curriculumexperts van SLO en de procesregisseur. De procesregisseur fungeert als linking pin tussen het team kerndoelen rekenen en wiskunde en de advieskring rekenen en wiskunde, waarin vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken- Wiskundeonderwijs, het Platform Wiskunde Nederland, Wiskunde voor Morgen, European Society for Research in Mathematics Education, Expertisecentrum lerarenopleidingen wiskunde en rekenen, Begeleidersnetwerk en het Lerarencollectief, zitting hebben.

Betrokkenheid van het onderwijsveld

Een van de basisdocumenten voor het team is de Startnotitie rekenen en wiskunde. Naast een probleemanalyse van het leergebied biedt dit document een weergave van relevante ontwikkelingen in het onderwijsveld, beleid, onderzoek en de samenleving. Ton: “Door de startnotitie, waarvoor ook al veel input uit het veld kwam, hebben we de problemen helder op het netvlies. Zo zien we niets over het hoofd, zoals de aantrekkelijkheid van het leergebied. Het huidige curriculum daagt leerlingen niet uit. Vooral (potentieel) goede rekenaars in het primair onderwijs worden onvoldoende uitgedaagd.’’
‘’We leggen de lat hoog voor de kwaliteit van de 
conceptkerndoelen die we straks afleveren. Daarvoor hebben we gedegen waarborgen ingebouwd, met name door de invloed van de advieskring”, legt Ton uit. “Zij raadplegen hun achterban op concepten en tussenopbrengsten en geven ons feedback.”

Leerlingen

Als leerlingen een beter beeld krijgen van het nut van rekenen en wiskunde, is de actualisatie voor Martijn geslaagd. “Het is vanzelfsprekend dat ieder kind moet kunnen rekenen. Rekenen en wiskunde bieden voorwaardelijke kennis en vaardigheden voor andere schoolvakken. De verbinding tussen rekenen en wiskunde en de andere vakken komt zeker terug in de geactualiseerde kerndoelen, evenals de aandacht voor de doorlopende leerlijn van po naar onderbouw vo en vervolgens naar bovenbouw vo”, aldus Martijn. “Bovendien is er aandacht voor de taligheid van rekenen en wiskunde”, vult Marc aan. “We bieden zeker handreikingen over hoe je kunt omgaan met wiskunde-taal, zodat het voor alle leerlingen begrijpelijk is.”

Informatie over de actualisatie van de kerndoelen: https://actualisatiekerndoelen.nl/
Meer informatie over de actualisatie van het curriculum:
https://www.slo.nl/thema/meer/actualisatie-kerndoelen-examenprogramma/

Dit artikel is verschenen in PrimaOnderwijs nr. 3 'Ga voor ontwikkeling én groei'.

De nieuwste artikelen wekelijks in je mail? MELD JE AAN voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief.

 

Niet alle gegevens zijn juist ingevuld. Controleer de gegevens en probeer het opnieuw.
Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw
Uw reactie is opgeslagen
Plaats een reactie
Dit veld is niet juist ingevuld
Dit veld is niet juist ingevuld
Dit veld is niet juist ingevuld
Dit veld is niet juist ingevuld
Uw reactie is opgeslagen

Reacties

Bezig met laden... Bezig met laden...

LEES MEER OVER

Curriculum

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Ontvang één keer per week de nieuwste artikelen van PrimaOnderwijs in je mail!Privacy Statement is van toepassing

PrimaOnderwijs.nl maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Sommige cookies plaatsen we altijd om de website goed te laten werken. Ook plaatsen we altijd een cookie om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Onze website maakt van meer cookies gebruik die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Zodat u bijvoorbeeld berichten kunt delen op social media. Door op 'Akkoord' te klikken ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy » Privacy- en cookiebeleid Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang