21 procent leraren in basisonderwijs is 55+

In het schooljaar 2017 - 2018 was 21 procent van de basisschoolleraren 55 jaar of ouder. In schooljaar 2003 -2004 was dat nog 11 procent. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

Oudere mannen

Die vergrijzing is vooral groot bij de mannen: ruim een op de drie leerkrachten heeft de leeftijd van 55 jaar of ouder, van de vrouwen bijna één op de zes (18 procent). Over tien jaar hebben de meesten van hen het onderwijs verlaten.

Bron: CBS. lichtblauw: 2003, donkerblauw: 2017

Minder pabostudenten

Het aantal pabostudenten is ten opzichte van het schooljaar 2003 - 2004 gedaald. Van 9.734 studenten in 2003 - 2004 naar 4.475 studenten in 2017 - 2018. De laatste drie jaar neemt dit aantal overigens wel weer iets toe. Het aantal mannelijke pabostudenten is al jaren constant laag, rond de 1.000. Het aantal vrouwelijke studenten loopt terug. Van 8.306 in 2003 - 2004 naar 3.351 in 2017 - 2018.

Minder basisschoolleerlingen

Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd is afgenomen en zal verder dalen. Volgens de CBS Bevolkingsprognose zal het aantal kinderen van 5 tot en met 12 jaar in de komende tien jaar nog met zo’n 70.000 afnemen. Het aantal leraren loopt echter niet geheel samen met het aantal kinderen in het basisonderwijs vanwege het grote aantal leraren dat in deeltijd werkt.

Bron: CBS


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld