Stabiele groei in keuze voor techniek

Foto: Doekle Terpstra overhandigt voortgangsrapportage en monitor van het Nationaal Techniekpact 2020 aan minister Bussemaker

Sinds 2013 stijgt het aantal jongeren dat een technisch profiel of studie kiest gestaag. Het behalen van de doelen van het Techniekpact komt hiermee in zicht. Ook neemt de werkloosheid onder technici af en kiezen meer afgestudeerden met een technische opleiding voor een baan op technisch vlak. Namens het kabinet nam minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vandaag tijdens de Jaarconferentie de voortgangsrapportage en monitor van het Nationaal Techniekpact 2020 in ontvangst.

Vmbo gl/tl

De grootste stijging in een keuze voor techniek is zichtbaar in de vmbo gl/tl opleidingen. Daar waar het aandeel bètatechniek gediplomeerden bij de start van het kabinetsbeleid op een dieptepunt zat (vmbo-gl 34% en vmbo-tl 36% studiejaar 2012-2013), zien we hier nu een duidelijke stijging: vmbo-gl 40% en vmbo-tl 41% (studiejaar 2015-2016). In het mbo is het aandeel mbo-studenten in bètatechnische richting sinds 2013 toegenomen van 29% naar 32%; de grootste stijging is hierbij te zien op niveau 3: 18% (2013-2104) naar 29% (2016-2017).

Hoger onderwijs

Het aandeel studenten dat kiest voor een bètatechnische hbo-studie is gestegen van 21% in studiejaar 2013-2014 naar 25% in 2016-2017. In het wo was dat aandeel in het studiejaar 2016-2017 36% ten opzichte van 34% in 2013-2014.

Instroom vanuit vmbo-bb en -kb

Aandachtspunt blijft de instroom van leerlingen in het vmbo-bb en vmbo-kb. Ten opzichte van 10 jaar geleden zien we hier een dalende trend. Regionaal zijn partijen druk met het creëren van een betere beeldvorming vanuit het bedrijfsleven over technische beroepen en het aanbieden van gepersonaliseerde leerstijlen. 

Toenemend tekort aan vakkrachten

Er nog altijd een groot tekort aan goed opgeleide vakdocenten techniek. De verwachting is dat door de groeiende rol van technologie in diverse sectoren de vraag naar technici de komende jaren nog verder zal toenemen. Ondanks dat er meer mannen met een technische opleiding in een technisch beroep zijn gaan werken (57% in 2016 t.o.v. 52% in 2013), kiest nog altijd een derde van de technisch geschoolde mannen en 64% van de vrouwelijke technici voor een niet-technisch beroep.

Lage werkloosheid onder technici

De werkloosheid onder technici is het afgelopen jaar (2016 – bron UWV) aanzienlijk afgenomen: van 6,3% in 2015 tot 5,1% in 2016. Dit is lager dan het gemiddelde werkloosheidspercentage van 5,4%. Het UWV verwacht dat de krapte in de techniek en ICT de komende jaren zal voortduren.

Regionale samenwerking

Door de integrale aanpak van het Techniekpact is een 'mechanisme' van regionale samenwerking ontstaan. Zo zijn er inmiddels 149 publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs (mbo en hbo). Werken op dit moment 100 grote bedrijven en 3.300 mkb-ers samen met 700 basisscholen, 180 havo/vwo-scholen en 280 vmbo-scholen aan meer aandacht voor techniek in het funderend onderwijs. 

Infographic Monitor Techniekpact 2017


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld