Te veel leraren in PO onderbetaald

Uit cijfers van DUO blijkt dat nog steeds te weinig leraren uit het basisonderwijs genoeg salaris verdienen.

Doelstelling niet gehaald

DUO heeft de functiemixcijfers met peildatum 1 oktober 2017 opgeleverd. In het basisonderwijs is een hele lichte stijging te zien van het aandeel leraren in schaal LB, van 26,0 procent in 2016 naar 26,7 procent in 2017. In 2014 werd herhaald een afspraak gemaakt tussen het kabinet, schoolbesturen en de bonden om leraren beter te betalen. Toen is men overeengekomen om ten minste 40 procent van de leraren in het primair onderwijs in een hogere schaal onder te brengen. Die doelstelling is dus duidelijk niet gehaald.

Extra geld beschikbaar

Tot 2009 werden vrijwel alle leraren in het bao in schaal LA uitbetaald. Sindsdien is het aandeel leraren in deze salarisschaal afgenomen tot 72,9% in oktober 2017. Het aandeel leraren in schaal LB nam juist toe tot 26,7 procent in oktober 2017. In het kader van de functiemix heeft de overheid hier extra middelen voor beschikbaar gesteld.

In oktober 2017 werd het grootste deel van de leraren op scholen in de Randstadregio’s in salarisschaal LC uitbetaald (40,3%). Daarna volgden salarisschaal LB (32,3%), salarisschaal LD (27,1%) en tot slot ontving een zeer klein deel salarisschaal LE (0,2%). Tot 2014 is de functiemix in de Randstadregio’s, ofwel de verdeling van leraren naar salarisschaal, duidelijk verbeterd. Sindsdien is deze iets verslechterd. De overheid heeft hier extra middelen voor beschikbaar gesteld.

Functiemix.nl

Het ministerie heeft functiemix.nl gelanceerd, hierop kan gecontroleerd worden hoe ver scholen zijn met de promotie van leraren. Met die gegevens kunnen leraren individueel in gesprek gaan met hun scholen over de salarisschaal waar zij in zijn ingedeeld.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld